Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k poskytnutí údajů o uhličitanu vápenatém (E 170i)

Vydáno: 25. 2. 2011
Autor:

Požadované údaje lze zasílat do EFSA do 10.3.2011.

Podle článku 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 z 16.12.2008 bude Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přehodnocovat bezpečnost všech potravinářských aditiv schválených před 20.1.2009. Časový harmonogram přehodnocování těchto aditiv stanovuje nařízení Komise (EU) č. 257/2010 z 25.3.2010.

EFSA v prosinci 2006 uveřejnil výzvu, ve které požadoval poskytnutí údajů týkajících se schválených potravinářských barviv. Následně v dubnu 2009 požádala Evropská komise evropské obchodní organizace potravinářského sektoru, aby poskytly informace o úrovni používání všech schválených potravinářských barviv.

Uhličitan vápenatý (E170i) se používá jako potravinářské barvivo, ale je také autorizován pro použití v nezbytném množství pro dosažení požadovaného účinku (quantum satis) v rámci ostatních potravinářských aditiv (příloha 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/2/ES) a lze použít také jako nutriční zdroj. Pro posouzení potenciální expozice uhličitanu vápenatému je proto zapotřebí brát do úvahy všechna jeho možná použití.

EFSA se obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy, výrobní společnosti aj.) o poskytnutí údajů k uhličitanu vápenatému. Více informací je k dispozici ve výzvě EFSA.

Zdroj: EFSA