Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k poskytnutí údajů o stříbru (E 174) a zlatu (E 175)

Vydáno: 25. 2. 2011
Autor:

Požadované údaje lze zasílat do EFSA do 24.8.2011.

Podle článku 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 z 16.12.2008 bude Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přehodnocovat bezpečnost všech potravinářských aditiv schválených před 20.1.2009. Časový harmonogram přehodnocování těchto aditiv stanovuje nařízení Komise (EU) č. 257/2010 z 25.3.2010.

Stříbro (E 174) a zlato (E 175) jsou zahrnuty do programu přehodnocení potravinářských aditiv. Aby posouzení těchto aditiv bylo účinné, je zapotřebí, aby EFSA měl k dispozici všechny nezbytné údaje (publikované, nepublikované, nově získané).

EFSA se obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy, výrobní společnosti aj.) o poskytnutí údajů k uhličitanu vápenatému. Více informací je k dispozici ve výzvě EFSA.

Zdroj: EFSA