Bezpečnost potravin

Výzva EFSA k poskytnutí údajů o indigo karminu (E 132)

Vydáno: 4. 3. 2011
Autor:

Požadované údaje lze zasílat do EFSA do 30.9.2011.

Podle článku 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 z 16.12.2008 bude Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přehodnocovat bezpečnost všech potravinářských aditiv schválených před 20.1.2009. Časový harmonogram přehodnocování těchto aditiv stanovuje nařízení Komise (EU) č. 257/2010 z 25.3.2010.

Indigo karmin (E 132) je zahrnut do programu revize potravinářských aditiv. Aby se zajistila účinné přehodnocení indigo karminu, je nezbytné, aby EFSA získal od zainteresovaných stran všechny nezbytné údaje (publikované, nepublikované nebo nově získané).

EFSA se proto obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy, výrobní společnosti aj.) o poskytnutí údajů k indigo karminu. Více informací je k dispozici ve výzvě EFSA.

Zdroj: EFSA