Bezpečnost potravin

Významné choroby hlavních hospodářských plodin

Vydáno: 15. 8. 2008
Autor:

Sborník z akce “Šlechtitelský seminář 2008”, Praha, 28. 2. 2008.

Výzkumný ústav Rostlinné výroby a Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace vydaly sborník z akce “Šlechtitelský seminář 2008” (viz příloha).

 

Příloha: Významné choroby hlavních hospodářských plodin (pdf, 1,43 MB, 65 stan)

 

Kontakt na další publikace VÚRV.

 

Zdroj: VÚRV, v.v.i.

 

Pozn.: Při VÚRV působí Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí. Zabývá se problematikami, které souvisejí s primární zemědělskou výrobou, importem a exportem zemědělských surovin/produktů, otázkami z fyto-karanténní oblasti a problémy bezpečnosti potravin vznikajícími jako důsledek narušeného životního prostředí. Více informací zde.