Bezpečnost potravin

Výzkumné projekty v EU zaměřené na problematiku obezity

Vydáno: 24. 8. 2005
Autor:

Přehled vybraných projektů (např. Diogenes, Helena, Diabesity) řešených v 5. prioritě (kvalita a bezpečnost potravin) 6. rámcového programu EU podporovaného Evropskou komisí.

V rámci výzkumu podporovaného Evropskou komisí se řeší v 6. rámcovém programu výzkumu a technologického vývoje (2005–2009) několik projektů zaměřených na snižování obezity u Evropanů.

 

DIOGENES je celoevropský projekt, který se zaměřuje na problém obezity z dietetického hlediska: na hledání nového pochopení a nových postupů prevence obezity. Jde o tzv. integrovaný projekt, název je akronymem “Diet, Obesity and Genes”.

 

Diogenes je jedním z řady projektů v 6. rámcovém programu financovaných v 5. prioritě – kvalita a bezpečnost potravin – zaměřujících se na boj s obezitou. K dalším projektům tohoto zaměření patří:

 

* EARNEST

* LIPGENE

* HEALTHGRAIN

* NUGENOB

* NUGO

 

Adolescence je kritické období v životě. Implikuje četné fyziologické a psychologické změny, které ovlivňují nutriční potřeby a návyky. Touto problematikou se zabývá projekt HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence): Ke zdravému životnímu stylu v Evropě výživou v dospívání.

 

DIABESITY je integrovaný projekt, do kterého je zapojeno 27 partnerů z 24 evropských institucí. Koordinátorem je University of Gothenburg, Švédsko. V rámci projektu spolupracují odborníci z oblasti základního i klinického výzkumu. Cílem je identifikovat nové geny, které mají vliv na obezitu a dále vyvinout strategie pro validování těchto genů jako cílů pro farmakologickou manipulaci v budoucnu.

Projekt si klade za cíl ukázat, že tyto geny interagují s metabolickými cestami hypotalamu, které regulují chuť a metabolizmus. Toho se má dosáhnout pomocí četných přístupů ke stanovení funkčních úkolů genů v regulaci metabolizmu, tělesné hmotnosti a složení.

Použitím tohoto postupu chce projekt identifikovat různé nové úkoly pro léky, které by léčily obezitu nebo by obezitě předcházely.

 

CIAA