Bezpečnost potravin

Výzkum zaměřený na rod Clostridium

Vydáno: 7. 10. 2006
Autor:

Je zprostředkován přístup k publikaci vydané v roce 2006 za podpory Evropské komise.

V 5. rámcovém programu V & V v EU byl financován Evropskou komisí ve specifickém programu “Kvalita života” projekt řešený pod názvem “Pathology and Ecology of the Genus Clostridium in Humans, Animals and Foodstuffs: Identification, Epidemiology and Prophylaxis (Genus Clostridium)” (QLK2-CT2001-01267). Jako součást tohoto projektu byla vytvořena publikace “Genus Clostridium. Clostridia in medical, veterinary and food microbiology: Diagnosis and typing”. Uvedená publikace o rozsahu 218 stran je k dispozici v příloze.

Příloha: Clostridia in medical, veterinary and food microbiology: Diagnosis and typing

Evropská komise