Bezpečnost potravin

Výzkum v oblasti potravinářských obalů

Vydáno: 26. 10. 2006
Autor:

Přehled výzkumných projektů EU řešených v 5. RP V&V se zaměřením na potravinářské obaly.

Níže je uveden přehled výzkumných projektů řešených za finanční podpory Evropské komise v 5. rámcovém programu V & V (1998–2002).

* Antipack: Aktivní a inteligentní obaly
* ACOSIC: Inteligentní potravinářské obaly
* Biopack: Potravinářské obaly na bázi přírodních zdrojů (biobased)
* Biosafepaper: Posouzení papíru a lepenky z hlediska jejich bezpečnosti při kontaktu s potravinami
* Escade: Vývoj elektronického senzoru pro emise z potravinářských obalů
* Fosie: Posouzení rizika chemických látek z potravin
* Foodmigrosure: Modelování migrace z plastů do potravin
* Foodtrace: Dosledovatelnost v potravinovém řetězci
* Montecarlo: Modelování expozice člověka chemickým látkám z potravin
* Package: Obaly pro osoby s poruchou vidění a funkce rukou a pro osoby se speciálními výživovými potřebami (varování na obalu před nežádoucími složkami)
* PackTech: Standardizace potravinářských obalů příznivých pro životní prostředí
* Specific Migration: Pro referenční materiály studie proveditelnosti testů migrace
* Trust in Food: Studie důvěry spotřebitelů v potravinářský obal
* Trust – Food Risk Communication and Consumer: Komunikace rizika z potravin a spotřebitel (Důvěra v dodavatelském řetězci)
 

ECO-PAC

Pozn.: Další informace o obalech na Agronavigatoru
* Obaly na bázi obnovitelných zdrojů
* Foodmigrosure: výzkumný projekt EU