Bezpečnost potravin

Výzkum termorezistence hnilobných a patogenních bakterií

Vydáno: 12. 9. 2003
Autor:

Rozluštění genetických fingerprintů extrémně termorezistentních mikroorganismů může potravinářskou vědu přivést blíže k pochopení, proč a jakým způsobem některé bakterie přežívají tepelné ošetření.

Výzkumní pracovníci z Amsterodamské univerzity začali v rámci projektu potravinářských věd finančně podporovaného holandskou vládou zkoumat podmínky a způsob vzniku extrémně termorezistentních spor bakterií rodu Bacillus. Tyto spory bez poškození přežívají tepelné ošetření potravin určené k jejich destrukci (pasteraci), dochází naopak k jejich aktivaci, přechodu na vegetativní formy, růstu, pomnožování a masivní kontaminaci potraviny. Cílem projektu je pomocí molekulárních technik odhalit biologickou podstatu temorezistence a na základě vytvořených unikátních genetických fingerprintů navrhnout nové systémy detekce jakéhokoli termorezistentního mikroorganismu. Přínos nového systému pro potravinářský průmysl bude spočívat v tom, že podle  předem identifikovaného mikroorganismu bude moci výrobce přizpůsobit své výrobní a konzervační postupy. Tím ušetří náklady spojené s výrobou a vyhne se ztrátám způsobeným stahováním z trhu a likvidací kontaminovaných nebo zkažených výrobků.
Podle údajů Světové zdravotnické organizace téměř každý třetí člověk v průmyslově rozvinutých zemích onemocní každoročně nějakým alimentárním onemocněním. Důsledkem jsou mimo utrpení nemocných ekonomické ztráty jdoucí do miliard euro.
www.foodqualitynews.com