Bezpečnost potravin

Výzkum potravinových alergií/alergenů

Vydáno: 5. 4. 2006
Autor:

Přehled výzkumných projektů EU zaměřených na potravinovou alergii.

Evropská komise prostřednictvím 5. a 6. rámcového programu výzkumu podpořila řadu výzkumných projektů zaměřených na alergie (tabulka).

 

Tabulka: Přehled výzkumných projektů EU zaměřených na potravinovou alergii

 

Název projektu

Zaměření projektu

EuroPrevalla

Výskyt (prevalence), náklady a základna pro potravinovou alergii v Evropě

www.europrevall.org/

InformAll

Komunikace o potravinových alergiích: informace pro spotřebitele, legislativa a průmysl

www.informall.eu.com

SAFE

Alergie na potraviny rostlinného původu: strategie pro snižování jejich výskytu v Evropě

www.meduniwien.ac.at/akh/safe/

AllergenTest

Vývoj imunochemických rychlotestů pro detekci proteinů s alergenním potenciálem obsažených v potravinách

www.allergentest.info/

Allergest

Vliv GI-trávení na alergenitu potravin

http://allergest.technion.ac.il/

REDALL

Snížení alergenity zpracovaných potravin obsahujících živočišné alergeny

www.chemie.uni-hamburg.de/lc/redall/

LABDEL

Aplikace vakcín a terapeutických molekul orálně pomocí nepatogenních mléčných bakterií

www.labdel.eu.com

FAREDAT

Vyhodnocování rizika potravinové alergie založené na zdokonalené diagnóze, alergenech a metodách testování

www.lkpallgy.suite.dk/FAREDAT/

INFABIO

Vlivy stravy a životního stylu na riziko GI-infekce a alergie v počátku života; znalosti spotřebitelů, jejich postoje a potřeby

www.gla.ac.uk/departments/humannutritions/infabio/uk/fabframe2.html

GA2len

Global Allergy and Astma European Network (Evropská vědecká základna pro alergii a astma)

www.ga2len.net/

a) účast Fakultní nemocnice Bulovka na projektu