Bezpečnost potravin

Výzkum potravinové alergie a celiakie v Nizozemí

Vydáno: 1. 11. 2002
Autor:

chování lepku v trávicím traktu, zdokonalení metod stanovení lepku, sledování vztahu mezi dávkou lepku a odezvou u osob s celiakií a citlivých na lepek

V TNO, nizozemském ústavu pro výživu a výzkum potravin, se zabývají výzkumem potravinové alergie. Projekt se zaměřuje na dvě oblasti: potravinovou alergii zprostředkovanou imunoglobulinem E (IgE) a celiakii. Potravinová alergie zprostředkovaná IgE je nejčastěji reakce na vejce, ořechy, zvláště burské oříšky, mléko. Celiakie je alergie na potraviny, kterou však nezprostředkovává IgE. Je vyvolávána složkami lepkové bílkoviny. Lepek je obsažen v cereáliích, především v pšenici, žitu, ječmeni a ovsu a ve výrobcích z těchto obilovin.
Projekt, na kterém se v TNO pracuje, je v souvislosti s celiakií rozdělen do tří částí. V první části se pomocí modelu trávicího traktu (tzv. TIM-modelu, který byl vyvinut v TNO) sleduje chování lepku. TIM-model je dynamický model řízený počítačem, který simuluje dynamické podmínky žaludku a střev.
Druhá část projektu se zaměřuje na zdokonalení analytického stanovení lepku v potravinách. Postup, který se v současné době používá, není dostatečně citlivý a nedává validované výsledky ve všech matricích potravin.
V poslední části projektu se budou sledovat pacienti a jiné osoby citlivé na lepek (běžně nediagnostikovaní pacienti), aby se u nich odhadoval příjem lepku, dále se bude sledovat kvalita jejich stravy a vztah mezi příjmem lepku a komplikacemi.
Výstup z těchto tří oblastí se využije k odhadu rizika a stanovení hladin lepku a jeho složek, které lze bezpečně konzumovat a kým. Informace budou užitečné i pro výrobce potravin a ty, kteří se zabývají vývojem nových výrobků.
Leads in Life Sciences, 15, 2002, s. 6–7