Bezpečnost potravin

Výzkum ochratoxinu A ve vínech

Vydáno: 5. 6. 2002
Autor:

ochranotoxin A, červená vína, hygienický limit, HPLC

Ochratoxin A je mykotoxin plísní rodu Penicillium a Aspergillus, které rostou na mnoha potravinových substrátech. Autoři studovali obsah ochratoxinu A v náhodně vybraných vzorcích láhvových italských červených vín D.O.C., D.O.C.G. a I.G.T.. Ke stanovení byla použita metoda HPLC s kolonou C18, detekce se prováděla fluorimetrickým skenerem na hladině 300-600 nm. Ve většině vzorků byly nalezeny hodnoty nad mezní hodnotu povoleného obsahu ochratoxinu A, která činí 0,06 μg/l. U 18 vzorků červených vín se obsah toxinu pohyboval v mezích 0,08 – 4,83 μg/l. Výsledky ukázaly, že přítomnost ochranotoxinu A ve vínech není náhodná záležitost. Proto je důležité zpřísnit podmínky vinifikace a vyzrávání vína a také kontrolu dodržování limitních hodnot pro ochratoxin A ve vínech.

Tateo,F., Bononi,M.: Etude sur l´Ochranotoxine A dans les vins. Premieres donnés concernant un échantillonage de vins rouges en bouteille. Bulletin de l´O.I.V, 74, 2001,č. 849-850, s. 772-780