Bezpečnost potravin

Výzkum genomu patogenu Listeria monocytogenes

Vydáno: 27. 7. 2001
Autor:

využití výzkumu genomu při snižování kontaminací potravin

Bakterie Listeria monocytogenes je obecně rozšířena v prostředí a způsobuje vážná onemocnění pocházející z potravy. Každý rok se v USA vyskytne okolo 2 500 případů listeriózy a okolo 500 úmrtí.
Ministerstvo zemědělství USA (USDA) v červnu oznámilo, že výzkumníci získali nové významné informace o genetické výbavě bakterie Listeria monocytogenes. Tyto informace mohou pomoci při výzkumu způsobů, kterými lze potlačovat výskyt kontaminací potravin a onemocnění pocházející z této bakterie.
Projekt se uskutečňuje ve spolupráci mezi výzkumnou organizací ARS (Agricultural Research Service) USDA a ústavu pro výzkum genomů TIGR (The Institut for Genomic Research). Podobně jako při výzkumu struktury lidského genomu, začali výzkumníci v lednu zkoumat kompletní genetickou výbavu serotypu 4b této bakterie. Pro výzkum byl vybrán právě tento serotyp, protože způsobuje většinu listeriózních epidemií pocházejících z potravy a 50 % sporadických případů. Nyní vědci dokončili počáteční fázi, ve které byly prozkoumány jednotlivé fragmenty genomu. Dalším krokem je sestavení těchto fragmentů do kompletní genomové mapy bakterie. Uspořádání genomu listerie pomůže výzkumníkům lépe porozumět tomu, jak tato bakterie setrvává ve zvířatech, v potravinách, v potravinářsky zpracovávaných plodinách a jak ovlivňuje lidi.
Tyto informace jsou rozhodující pro některé úřady jako například inspekční úřad pro nezávadnost potravin (FSIS – Food Safety & Inspection Service) pro vytváření a implementaci směrnic pro nezávadné zpracování hotových jídel a manipulaci s nimi.
Listeria monocytogenes se nejčastěji nachází v určitých výrobcích hotových jídel, jako například hot-dog, lunch meat, uzené ryby a určitých druzích měkkých sýrů.
Informace o tomto výzkumu budou přístupné na webové stránce organizace TIGR: www.TIGR.org.
Feedstuffs, 73, 2001, č. 25, s. 13 (Vo)