Bezpečnost potravin

Výzkum bioaktivních sloučenin v bylinných přípravcích

Vydáno: 22. 6. 2003
Autor:

Výzkumu biologicky aktivních látek rostlinného původu je třeba věnovat větší pozornost, neboť propagované kladné účinky řady bylin jsou doprovázeny škodlivými účinky na zdraví, o kterých se většinou neví nebo se z komerčních důvodů o nich nehovoří.

Péče o zdraví nespočívá pouze v aplikaci léků při potížích. Stále více se ukazuje, že zdraví souvisí se stravou. Zdůrazňuje se potřeba kvalitní stravy, zvyšuje se spotřeba doplňků stravy.
Na trhu je k dispozici široký sortiment bylinných extraktů, které se prodávají bez předpisu. Jde např. o jinan (Gingko), třezalku (St. John’s Wort), třapatku (Echinacea) a řadu dalších. Zvláštní skupinu tvoří konopí (Cannabis sativa L.). Ačkoliv se po staletí používalo k léčebným účelům, v mnoha zemích je dnes zakázáno. Nejnovější výzkumy však ukazují, že konopí obsahuje složky, které by se mohly využívat při léčbě pacientů s AIDS, roztroušenou sklerózou a jinými zdravotními problémy.
Ne všechny byliny mají pozitivní vliv na lidské zdraví. Některé bylinné složky, např. aristolochové kyseliny, vykazují škodlivé účinky na zdraví a v mnoha zemích se konzumace bylin s jejich obsahem reguluje. Vážné zdravotní problémy a v některých případech i smrt mají na svědomí aktivní složky pepřovníku opojného (Kava Kava; obsahuje kavain) a Ephedry (uvádí se na trh pod nejrůznějšími názvy; obsahuje efedrin).
Aby se zajistila bezpečnost výrobků na trhu, ukazuje se, že je zapotřebí na výzkum biologicky aktivních látek v bylinných přípravcích (v lécích a doplňcích stravy) zaměřit více pozornost.
Kromě bylinných léků a doplňků stravy se biologicky aktivními látkami obohacují běžné potraviny. Například pokrmové tuky se obohacují o fytosteroly, které napomáhají snižování cholesterolu nebo se pekařské výrobky obohacují o sójové izoflavony. Ty mají slabý estrogenní účinek, který se může pozitivně projevit na snižování rizika osteoporózy a některých typů rakoviny. Nově se sledují biologicky aktivní látky ve lněném oleji (lignany a n-3 mastné kyseliny).
Výzkumu biologicky aktivních látek se intenzivně věnují v TNO Nutrition and Food Research .
Leads in Life Sciences, 2003, č. 18, s. 6