Bezpečnost potravin

Výzkum arašídů minimalizuje riziko aflatoxinů

Vydáno: 10. 4. 2005
Autor:

Společný projekt australských a indonéských výzkumníků se má zabývat studiem způsobů minimalizace vzniku aflatoxinů v arašídech během pěstování, sušení a skladování.

Dvouletý společný projekt australských a indonéských výzkumníků z Queensland Department of Pimary Industrie and Fisheries (DPI&F), Australan Volunteers International (AVI) a Indonesian Legumes and Tuber Research Institute (ILETRI) se má zabývat výzkumem způsobů minimalizace vzniku aflatoxinů v arašídech. Projekt bude konkrétně zaměřen na zjišťování mechanismu tvorby aflatoxinu po sklizni, zejména v průběhu sušení a skladování. Budou validovány počítačové modely pro predikci posklizňové kontaminace aflatoxinem, které budou uplatněny při vývoji podpůrných rozhodovacích systémů v Austrálii i v Indonésii. Přestože podmínky pěstování, sušení a skladování arašídů v Austrálii, resp. v Indonésii jsou značně rozdílné, základní principy tvorby aflatoxinu a jeho možné minimalizace jsou velmi podobné. Společný výzkum a vývoj v rámci projektu je financován  Australským centrem pro mezinárodní zemědělský výzkum (ACIAR).  Více informací na adrese
Food Australia,  57, 2005, č. 3, s. 66