Bezpečnost potravin

Výzkum alergenních potravin v USA

Vydáno: 17. 2. 2006
Autor:

Je uvedena zpráva, která hodnotí výzkum potravinové alergie v jednotlivých federálních institucích.

Na Johns Hopkins University (Baltimore, USA) byla vypracována zpráva (viz příloha), která se zabývá zhodnocením federálního výzkumu zaměřeného na potravinovou alergii – důsledky pro geneticky modifikované potraviny. Pro účely hodnocení byl brán do úvahy výzkum prováděný v těchto federálních institutech:

– CDC (Ceners for Disease Control and Prevention),

– EPA (Environmental Protection Agency),

– FDA (Food and Drug Administration),

– NIH (National Institutes of Health),

– USDA (US Department of Agriculture).

Na celkových 33 projektech výzkumu alergických potravin se nejvíce podílel NIH (22 projektů), USDA přispěl méně než pětinou (6 projektů), FDA řešil čtyři projekty, CDC spolupracoval na jednom projektu s FDA. V EPA se neřešil žádný projekt tohoto druhu. Část výzkumu se prováděla ve státních laboratořích, část v rámci grantů a kontraktů na univerzitách. Většina výzkumu se zaměřovala na alergii vůči arašídům (11 projektů z 33), zvláště v USDA. Druhou nejvíce sledovanou alergenní potravinou bylo mléko, třetí byla kukuřice.

 

Příloha : Federální výzkum alergenních potravin [pdf ; 224422 bytů]