Bezpečnost potravin

Výživové doplňky z řas AFA nenahrazují léčebnou terapii

Vydáno: 4. 7. 2002
Autor:

cyanobakterie - modré řasy, neprokázaný léčivý účinek, zdravotní rizika

V poslední době jsou často zveřejňovány informace o léčivých účincích výživových doplňků z řas AFA (Aphanizomeon-flos-aquae)neboli cyanobakterií populárně označovaných jako modré nebo zelenomodré řasy. Tvrdí se, že tyto produkty mohou chránit před různými virovými infekcemi jako jsou opary, chřipky, plané nešťovice, příušnice a dokonce i před rakovinou. Rovněž mají pomáhat proti depresím a proti poruchám pozornosti, paměti a spánku. Mají podstatně zvyšovat výkonnost paměti a mozkových funkcí. Často se opakuje, že řasy AFA jsou účelnou a přirozenou alternativou lékařem předepsané medikamentózní terapie určitých neurologických poruch u dětí (syndrom hyperaktivity a nedostatečné pozornosti – ADHS) a starých osob (Alzheimer).
Spolkový institut pro zdravotní ochranu spotřebitele a veterinární medicínu (BgVV) a Spolkový institut pro léčiva a léčivé produkty (BfArM) varují, že pro taková tvrzení neexistuje vědecké zdůvodnění. Jedná se o přestupek proti zákazu klamavé reklamy. Vzniká nebezpečí, že rodiče vzhledem k chybné informovanosti zavrhnou potřebnou medikamentózní léčbu, nahradí ji řasami AFA a stav dětí se zhorší. Totéž platí i u léčených osob s depresemi. Na produkty, u kterých je propagován léčivý účinek, je nahlíženo jako na léčiva, a proto je u nich nutné schválení Úřadem pro léčiva. Při žádosri o jejich schválení, by musel být přiložen vyčerpávající důkaz o kvalitě výroby a účincích a také o nezávadnosti.
O modrých řasách je známo, že některé druhy tvoří toxiny, které mohou napadat a poškozovat nervový systém. Kromě toho mohou být znečistěny jinými cyanobakteriemi, které produkují jedy poškozující játra (mykrocystiny). Vyšetření prováděná v USA prokázala, že v závislosti na době sklizně mohou řasy AFA obsahovat značná množství mikrotoxinů. BgVV doporučuje, aby děti zásadně produkty a řasami AFA nekonzumovaly a dospělí tuto konzumaci omezili, protože potřeba není vědecky doložena.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 4, s.B 15