Bezpečnost potravin

Výživová doporučení pro 21. století

Vydáno: 23. 1. 2004
Autor:

V rámci potravinářských úterků se koná přednáška dne 27.1. 2004 od 14.00 v Klubu techniků ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze v klubovně č. 217/II. p.

Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu při České potravinářské společnocti v Praze a ÚZPI již řadu let pořádají cyklus přednášek mapujících novinky v potravinářském průmyslu. Přednášky se konají vždy poslední úterý v měsíci od 14.00 h v Klubu techniků ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze v klubovně č. 217/II. p. Dne 27.1. bude přednášet doc. ing. Jana Dostálová, CSc. z VŠCHT v Praze na téma Výživová doporučení pro 21. století.
Informace poskytne ing. L. Kopalová, tel. 224 252 842.