Bezpečnost potravin

Výživa předškolních dětí

Vydáno: 3. 3. 2006
Autor:

Přehledová práce o významu dostatečné a vyvážené výživy v dětství pro omezení chorob v dospělosti.

Rychlý růst civilizačních chorob v dospělosti a ve stáří je podmíněn nedostatečnou a nevyváženou výživou v předškolním věku. Výživa dětí předškolního věku se nesmí zaměřovat jen na složky nutné pro růst organismu jako celku, ale i na požadavky důležité pro rozvoj imunitního systému (imunonutrice) a pro optimální metabolickou aktivitu a ekologickou rovnováhu střevní mikroflóry (ekonutrice).

Děti v raném věku

Batolata by měla přijímat dostatek vápníku (Ca) (0,5 l mléka, 100 g mléčných výrobků). Jeho nedostatek se vyskytuje především v případě zvýšeného podílu obilovin ve stravě a také u dětí s intolerancí kravského mléka a u vegetariánů (nadbytek fytátů, nedostatek vitaminu D). Následkem deficitu Ca je demineralizace kostí.

Nedostatek železa (Fe) se vyskytuje při vysokém příjmu rostlinné stravy a nedostatku masa, přičemž k následkům patří anemie, poruchy růstu a poruchy vývoje centrální nervové soustavy a imunitního systému.

Potřebu zinku (Zn) lze pokrýt především z mléka, masa a částečně z obilovin. Nedostatek znamená poruchy růstu a poruchy vývoje imunitního systému.

Předškolní děti

V předškolním věku je nutné dbát především na dostatečný příjem Ca, Fe, Na, K, Mg, Zn, Se a Cu, které lze získat především z mléka, masa, vajec, ovoce a zeleniny. V případě deficitu se zpomaluje růst, dochází k nedostatečnému vývoji centrálního nervového systému a imunitního systému.

Špatné stravovací návyky, k nimž patří nízká konzumace ryb a mořských produktů, vedou k nedostatku n-3 mastných kyselin.

Významnou složkou stravy jsou nukleotidy vyskytující se především v mase a luštěninách. Jejich nedostatek vede v dospělém věku k poruchám reprodukce, mentální anorexii, vyššímu riziku infekčních chorob, kardiovaskulárních onemocnění, nádorů, diabetu typu II a alergických a autoimunitních stavů. Bylo prokázáno, že podávání dietárních nukleotidů v dlouhodobých programech podporuje tvorbu erytrocytů a růst střevních klků. Pro růst a regeneraci je na jednu mitózu (tzn. dělení buňky) zapotřebí 109 nukleotidů.

 

Celkový příjem energie ze stravy u předškolních dětí by měly tvořit:

Bílkoviny

 

1,2-1,5 g/kg TH*, tj. 14 %

Tuky

min. 27 %, max. 32 %

Sacharóza

10 – 12 %

Sacharidy + vláknina

 dopočet do 100 %

*TH = tělesná hmotnost

 

Cholesterol

max. 100 mg/1000 kcal

Vitamin D

0,01 mg/24 h (v zimním období)

**100 mg cholesterolu odpovídá 40 g másla, 60-90 g vepřového masa, 100 g sádla, 100 g šlehačky, 700 ml mléka

 

Čes. a Slov. Hygiena, 2, 2005, č. 4, s. 120-125