Bezpečnost potravin

Vývoj v oblasti GM potravin a krmiv v EU

Vydáno: 14. 3. 2008
Autor:

Zpráva ze zasedání Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, sekce pro GMO (12. 2. 2008).

Dne 12. února 2008 se konala schůze Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH), sekce pro GM potraviny a krmiva a environmentální rizika. Schůze proběhla ve dvou částech (A, B). Program schůze.
V sekci A podala Komise informaci o činnosti Codex Alimentarius, pracovní skupiny pro značení potravin a potravinových složek získaných určitými technikami genetické modifikace/genetického inženýrství (informace z 35. zasedání CCFL, 28.–30. ledna 2008).
 
V sekci B se diskutovalo o čtyřech možných návrzích Komise a sice:

– o návrhu rozhodnutí Komise povolujícím podle nařízení (ES) č. 1829/2003 umístit na trh výrobky obsahující, sestavené nebo vyrobené z GM sóji A2704-12; návrh nebyl odsouhlasen;

– o návrhu rozhodnutí Komise povolujícím podle nařízení (ES) č. 1829/2003 umístit na trh výrobky obsahující, sestavené nebo vyrobené z GM LLCotton 25; návrh nebyl odsouhlasen;

– o návrhu rozhodnutí Komise, které ruší rozhodnutí Komise 2006/69/ES ze dne 13. ledna 2006 povolující umístit na trh potraviny a potravinové složky vyrobené z GM Roundup Ready kukuřice GA21 jako potraviny nebo potravinové složky nového typu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97; návrh byl odsouhlasen;

– o návrhu rozhodnutí Komise týkajícímu se výjimečných opatření u neautorizovaného GM organismu “Bt 63” v rýžových produktech; návrh byl odsouhlasen.