Bezpečnost potravin

Vývoj úmrtnosti související s výživou v ČR. 2. Zhoubné nádory. Těhotné ženy, děti a senioři jako rizikové skupiny.

Vydáno: 13. 6. 2003
Autor:

výživa a nádorová onemocnění, výživa těhotných, výživa předškolních a školních dětí, výživa seniorů

Zhoubné nádory se podílejí na celkové úmrtnosti z asi 25 %. Význam výživy v prevenci nádorových onemocnění je menší než by se mohlo očekávat, a to díky dlouhé expozici onemocnění, krátké době od pozitivních výživových změn, pozdní byť dokonalejší diagnostice,  negativnímu vlivu kouření a konečně i špatnému stravovacímu režimu nemocných. Výživa těhotných žen naráží  na malý zájem poraden pro těhotné spolupracovat s  
dietology a nutricionisty. Vzhledem k důležitosti výživy předškolních a školních dětí je nezbytné dát jejich  společnému stravování prioritu. Výživa seniorů neodpovídá jakostí ani množstvím fyziologických požadavkům.

Kotěšovec,F.:, Skorkovský,J., Brynda,J.: Vývoj úmrtnosti související s výživou v ČR. 2. Zhoubné nádory. Těhotné, děti a senioři jako rizikové skupiny. Výživa a potraviny, 58, 2003, č. 3, s. 74-72.