Bezpečnost potravin

Vývoj úmrtnosti související s výživou. 1. Srdeční a mozková onemocnění

Vydáno: 26. 5. 2003
Autor:

standardizovaná úmrtnost, lokality s vysokou a nízkou úmrtnosti v ČR, pokles úmrtnosti od r. 1982, krevní hladiny rizikových a protektivních faktorů metabolismu tuků

Jsou uvedeny výsledky rozboru úmrtnosti v ČR a v Praze ve srovnání s lokalitami s vysokou úmrtností (Teplice, „pánevní“ okresy Ústeckého kraje) a s lokalitami s nízkou úmrtnosti (jihomoravské okresy). Uváděny jsou výsledky věkově standardizované úmrtnosti (SÚ) v letech 1982 až 2000. Průběh celkové SÚ a SÚ způsobené kardiovaskulárními chorobami (KVSÚ) klesal,  což je dáváno do souvislosti se zlepšením stavu výživy (pokles spotřeby nasycených tuků, preference kuřecího masa, zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny celoročně přístupné). Přetrvává nízká spotřeba ryb. Rovněž došlo k výraznému snížení krevních hladin rizikových faktorů (celkového a LDL cholesterolu, triacylglycerolů) a ke zvýšení hladin protektivního HLD cholesterolu, a to u mužů i žen.

Kotěšovec,F., Skorkovský,J., Brynda,J.: Vývoj úmrtnosti související s výživou. 1. Srdeční a mozková onemocnění. Výživa a potraviny, 53, 2003, č.2, s.  55 – 60