Bezpečnost potravin

Vývoj nové vakcíny pro celiaky

Vydáno: 24. 10. 2002
Autor:

pšeničný lepek, gliadin, specifický diagnostický test na celiakii, gen HLA-DQ2, environmentální faktory

Výzkumníci Oxfordské univerzity oznámili zahájení vývoje nové vakcíny, která by se mohla uplatnit v léčbě celiakie, poměrně častého onemocnění, projevujícího se trvalou střevní intolerancí pšeničného lepku, resp. gliadinu, a způsobující atrofii střevní sliznice. Výzkumný tým identifikoval složky proteinu v cereáliích vyvolávající poruchy, postihující téměř každého stého člověka. Toto zjištění dramaticky zvyšuje možnost vývoje terapeutické vakcíny. O výsledcích výzkumu bylo referováno na nedávné australské konferenci gastroenterologů v Adelaide s tím, že australští výzkumníci zahájí co nejdříve testování potenciální vakcíny. Výzkum potvrdil, že téměř všichni pacienti s celiakií reagují na běžné proteinové sekvence v gliadinu, který  je jednou ze dvou hlavních složek lepku v pšenici, žitu a ječmeni. To otevírá cestu pro vypracování specifického diagnostického testu na celiakii, nový způsob preventivní a léčebné strategie a dokonce možná i produkci pšenice, která neobsahuje tuto nebezpečnou sekvenci. Více než 90 %  lidí s diagnostikovanou celiakií vlastní gen nazývaný HLA-DQ2, který usnadňuje iniciaci imunologické reakce na gliadin. Značnou roli hrají ale i environmentální faktory, které jsou aspektem choroby, který, jak doufají odborníci, se může modifikovat. Další výzkumy musí prokázat, že peptidy nebo malé proteiny se mohou použít k desenzibilizaci nebo vyvolání tolerance u lidí trpících celiakií. V současné době je jedinou schválenou léčbou celoživotní bezlepková dieta, která je pro pacienty velmi náročná a nákladná, a mimoto zde existuje riziko možné křížové kontaminace při úpravě potravin.
http://www.nutraingredients.com