Bezpečnost potravin

Využití polysacharidů v bionanokompositech

Vydáno: 10. 2. 2010
Autor:

Za účelem biodegradovatelnosti a biokompatibility nanokompozitů se používají upravené škroby, CMC aj. Výzkum v Číně ověřil možnost výroby kompozitu obsahujícího Sb203.

Bionanokompozity zaznamenaly pozoruhodné pokroky v biodegradovatelnosti a biokompatibilitě v řadě aplikací v medicíně, zemědělství, výrobě léčiv a obalů. Při jejich výrobě se kvůli zlepšení povrchové  interakce mezi matricí a náplní s výhodou uplatňují polysacharidy, které stabilizují/chrání nanočástice. Jako stabilizační prostředí pro nanočástice stříbra a zlata lze použít částečně hydrolyzovaná škrobová vlákna.

Nanočástice oxidu zinečnatého se mohou syntetizovat za použití rozpustného škrobu nebo Na-karboxymetylcelulózy (CMC-Na) jako stabilizátoru. Karboxymetyl-chitosan se používá ke stabilizaci částic platiny, zlata a stříbra.


V rámci výzkumu na univerzitách v Číně byla vyvíjena nová metoda vytváření nanočástic oxidu antimonitého Sb203 za použití CMC, která je založena na reakci mezi vinanem draselno-antimonitým a hydroxidem sodným ve vodném roztoku. Nanočástice Sb203-CMC (84 % Sb203, 16 % CMC) se používají jako plnidlo v bionanokompozitech (GPS/ Sb203-CMC ) se škrobem plastifikovaným glycerolem (GPS). Výzkum potvrdil, že dochází k dobré interakci plnidla s matricí a ke zlepšení pevnosti materiálu v tahu. Sb203.

Sb203  je výborným UV-filtrem, což může být v praxi s výhodou použito. Jsou nutné další výzkumy optických, termálních a hydrofilních vlastností kompozitu.


Starch, 61, 2009, č. 11, s. 665-668

Objednávka kopie článku