Bezpečnost potravin

Využití nanotechnologie k detekci prionů

Vydáno: 10. 6. 2009
Autor:

V USA vyvinuli zařízení (nanorezonátor), které dokáže stanovit priony ve slinách, a identifikovat tak krávy s BSE.

Nemoc šílených krav (bovinní spongiformní encefalopatie, BSE) je smrtelné neurodegenerativní onemocnění dobytka. Lidská forma tohoto onemocnění způsobila úmrtní témě 200 lidé na světě. Testování BSE u dobytka je v současné době časově náročný proces.
 
Americké ministerstvo zemědělství (USDA) financovalo výzkum, v rámci kterého bylo vytvořeno nové zařízení, které dokáže rychleji, snadněji a spolehlivěji testovat BSE. Tento nový nástroj se zaměřuje na priony, které jsou příčinou BSE. Priony jsou abnormálně strukturované proteiny. Běžné proteiny konvertují do abnormální formy. Priony jsou odpovědné za vznik neurodegenerativního onemocnění: BSE u dobytka, skrapie u ovcí a Creutzfeld-Jakobovy choroby u člověka. Často trvá řadu let, než se symptomy onemocnění objeví.
 
Na internetových stránkách USDA–CSREES se uvádí, že v současné době nejsou k dispozici rychlé testy, které by zjistily přítomnost prionů u živého dobytka. Jediný dostupný test zahrnuje řadu kroků a je časově náročný.
Na Cornell University vyvinuli rezonátory nanorozměrů, což jsou maličká zařízení, která fungují jako ladičky – se zvýšením hmotnosti se mění intonace. Zařízení je založeno na podobném principu, který se používá k detekci bakteriálních patogenů. Jestliže se priony naváží k silikonovému senzoru rezonátoru, dochází ke změnám vibrační rezonanční frekvence zařízení. V pokusu senzor detegoval priony v koncentraci již 2 ng/ml, tj. v nejnižší koncentraci, která byla dosud naměřená.
V současné době rezonátor deteguje priony pouze v roztoku slin. Snahou je využít rezonátor k detekci prionů ve složitějších roztocích, např. v krvi.
Podle výzkumníků je snahou vytvořit zcela automatizované zařízení, které odebere krávě na poli krev a dá rychlou odpověď na to, zda jsou přítomné priony. V současné době výzkumníci testují zařízení na kravách s rozvinutým stádiem onemocnění.
Výzkumníci doufají, že nové zařízení se bude brzy používat k detekci prionů v potravinách, což zvýší bezpečnost a kvalitu potravin v potravinovém řetězci.