Bezpečnost potravin

Využití DNA při stanovení kontaminace masa a masných výrobků v USA a v Itálii

Vydáno: 30. 11. 2005
Autor:

Některé potravinářské společnosti v USA a Itálii používají DNA pro zjišťování patogenů v potravinách. Jedná se o revoluční rychlou a přesnou metodu specifickou pro jednotlivé mikroorganismy.

Technologie s použitím DNA byla vyzkoušena k získání rychlých informací o kontaminaci patogeny. Potravinářská společnost Cardinal Meats působící v Ontariu má v této technologii před ostatními náskok. Používá systém založený na využití DNA s názvem „Genevision“, který byl vyvinut v Quebecu v roce 2000. Kromě ní tento systém používají další společnosti zpracovávající maso a drůbež ve Spojených státech i v Itálii.

Postup je označován za vědecky vyzkoušenou revoluční metodu, která zdokonaluje bezpečnost potravin tím, že jsou vymezeny kritické hodnoty u obvyklých patogenů jako E. coli, Listeria monocytogenes a Salmonella.

V podstatě tato technologie zjišťuje a určuje mikroorganizmy rychle a specificky tím, že využívá výhody jedinečnosti jejich DNA. Sledovanými znaky jsou geny a jejich specifické hladiny. Těmito znaky lze určit patogeny, užitečné mikroorganizmy i celkový počet bakterií. Lze dosáhnout výsledků s přesností 99,99 %. Kromě toho, v porovnání s tradičními postupy, dává nová metoda při stanovení množství patogenů výsledky rychleji (po 6 až 24 hod, na rozdíl od 7 dnů u původních metod). Metoda je náročná na schopnosti uživatele, který ji v laboratoři používá. Stanovení lze provádět v různých prostředích (vzduch a voda), a sice od zemědělské sféry po farmaceutickou.

Třístupňový proces nejprve zahrnuje obohacení odebraných (např. hovězích) vzorků, které vyžaduje 8 až 24 hodin, následnou extrakci DNA a další 20minutový a dvouhodinový proces na zvýšení koncentrace DNA pro proveditelnost analýzy.
Závěr

Skutečným kouzlem technologie identifikace DNA pro sledování patogenů je jeho specifičnost. Stejně tak, jak dokáže vyhledat člena rodiny mezi miliony lidí, tento systém rozezná DNA určitého patogenu mezi bezpočtem standardů DNA.
Vypadá to komplikovaně, ale pro použití je to dost jednoduché, metoda je rychlá a přesná. Systém založený na identifikaci DNA nabízí mnoho výhod. Jednou z výhod je doba získání výsledku, místo dnů již za několik hodin. Metoda je také bezpečná. Další výhodou je přesnost použití v oblasti bezpečnosti potravin, pro kterou ji využívá většina spokojených zákazníků.
Univerzitní výzkumy vedou k vývoji vakcíny proti E. coli přítomné v živém dobytku.
Meat Processing, 44, 2005, č. 8, s. 22-26