Bezpečnost potravin

Vytvoření konsorcia Evropské asociace pro bezpečnost potravin

Vydáno: 8. 4. 2003
Autor:

Šest předních evropských výzkumných institucí vytvořilo v rámci Evropské asociace pro bezpečnost potravin konsorcium, které stanovilo priority potravinářského výzkumu v oblasti bezpečnosti potravin.

Aby se vyloučila fragmentace znalostí o bezpečnosti potravin, spojilo se šest předních evropských potravinářských výzkumných institucí a založilo v říjnu 2002 “the SAFE consortium” Evropské asociace pro bezpečnost potravin (European Association for Food Safety). Jeho členy jsou:
INRA ve Francii,
IFR ve Velké Británii,
TNO a WUR v Nizozemí,
VTT ve Finsku,
ISPA v Itálii.

V rámci uvedeného SAFE konsorcia se diskutovalo o výběru a počtu problematik, na které by se měl soustředit další výzkum týkající se bezpečnosti potravin během příštích čtyř až pěti let. Byly vybrány tyto okruhy:
1. Nově i trvale se objevující patogenní mikroorganismy.
2. Alergie na potraviny a nesnášenlivost potravin.
3. Angažování spotřebitelů a komunikace o bezpečnosti (riziku) potravin.
4. Technologie balení potravin a šetrné postupy konzervace potravin.
5. Kontaminanty ve vztahu k novým zemědělským praktikám (např. ekologickému zemědělství).
6. Potravinářská legislativa, regulační záležitosti a konzultace v oblasti řízení rizika.

Více informací o SAFE konsorciu je k dispozici na adrese konsorcia.