Bezpečnost potravin

Vytváření jednotného regulačního rámce pro GMO v EU

Vydáno: 29. 2. 2004
Autor:

Evropská komise zorganizovala orientační debatu ke GMO a souvisejícím problematikám, aby sumarizovala pokrok učiněný během posledních několika let při tvorbě všeobecného regulačního rámce pro GMO v EU. V otázkách a odpovědích je s problematikou GMO seznámena širší veřejnost.

Evropská komise uspořádala dne 28. ledna 2004 diskusi zaměřenou na GMO a související problematiky s cílem zhodnotit pokrok, kterého bylo dosaženo za posledních několik let při vytváření jednotného regulačního rámce pro GMO v EU. Schválila také postup, která má zajistit správnou aplikaci nové legislativy EU. Více informací o politikách a legislativě EU týkající se GMO je k dispozici na internetové stránce EU .
Pro spotřebitele v EU byl vypracován materiál, ve kterém jsou formou otázek a odpovědí podány informace k regulaci GMO v EU. V uvedeném materiálu se odpovídá na tyto otázky:

– Co to jsou GMO a GMM?
– Jaká je současná legislativa v EU týkající se GMO?
– Co se změnilo podle nové směrnice pro záměrné uvolňování GMO do životního prostředí?
– Jak funguje postup zhodnocování ekologického rizika?
– Jaký je postup schvalování uvolňování GM do životního prostředí?
– Kolik GMO bylo schváleno k uvolnění do životního prostředí?
– Jaké jsou současné předpisy pro uvedení na trh GM potravin?
– Kolik GMO bylo schváleno pro použití při výrobě potravin?
– Jaká jsou současná pravidla pro GM krmiva a která byla povolena?
– Jaká jsou současná pravidla pro GM semena?
– Jaká jsou pravidla pro léky, ochranu pracujících a transport?
– Jaká jsou současná pravidla pro značení?
– Nová nařízení, která se budou aplikovat od dubna 2004
– Proč Komise navrhla specifická pravidla týkající se zpětné vysledovatelnosti GMO?
– Je možné zpětnou vysledovatelnost aplikovat pouze na GMO a GM výrobky nebo také na jiné produkty?
– Jaká jsou nová pravidla týkající se zpětné vysledovatelnosti GMO?
– Jak funguje zpětná vysledovatelnost v praxi?
– Jaké jsou finanční dopady pro ty, co zavádějí nařízení o zpětné vysledovatelnosti?
– Jaká jsou nová pravidla značení a jak se liší od existujících pravidel?
– Bude maso nebo mléko ze zvířat krmených GM krmivy také značeno jako GM?
– Jak se budou GM potraviny a krmiva v budoucnu schvalovat?
– Proč nová nařízení umožňují přítomnost stop GM materiálu, který získal příznivý vědecký posudek, ale který není dosud formálně schválen?
– Co se míní koexistencí?
– Co je obsahem směrnic?
– Jsou nová pravidla značení ve shodě s mezinárodními obchodními pravidly?
– Jak je problematika záměny za GMO regulována v zemích mimo EU?

Odpovědi na výše uvedené otázky jsou k dispozici
zde.

www.foodnet.cz  (přístup pro registrované uživatele).