Bezpečnost potravin

Výstava Přerov 2005 – tradice v moderním stylu

Vydáno: 16. 4. 2005
Autor:

Ve dnech 19.-22. května 2005 se po dvouleté přestávce na přerovském výstavišti uskuteční Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky s mezinárodní účastí. Podrobný popis akcí, jež jsou součástí výstavy.

Výstavy v Přerově mají dlouholetou tradici – historické kořeny sahají  až do konce 19. století. Předchozí ročník, který proběhl od 16. do 18. května 2003, lze bez nadsázky považovat za velice vydařený. Nejen počtem návštěvníků, kterých přišlo přes 35 tisíc, ale také kvalitou a úrovní vystavených a předvedených zvířat. Vysokou úroveň podtrhla také nová moderní krytá multifunkční hala, která vyrostla na místě původního prostoru pro předvádění zvířat.

 

Čím je letošní ročník zajímavý?

Velmi významnou událostí bude návštěva zahraničních účastníků – v letošním roce se uskuteční v České republice 26. evropská holštýnská a redholštýnská konference. Odborný program bude zahájen 19. 5. v Praze. Druhý den (pátek 20. 5.) stráví kolem 200 zahraničních hostů z 25 členských zemí Evropské holštýnské konfederace na výstavě v Přerově. Na programu bude národní holštýnský šampionát, kde se pod vedením zkušeného bonitéra Johna Gribbona z Velké Británie utká kolem 130 holštýnských jalovic a krav. Šampiónka výstavy bude slavnostně vyhlášena ve 14.30 hodin.

Letos mohou návštěvníci expozice obdivovat výsledky mnohaleté práce chovatelů po dobu čtyř dnů, a tak si budou jistě moci všimnout dalšího obrovského kvalitativního pokroku jak v genetice, tak také v přípravě a předvedení zvířat.

 

Chovatelé prasat se na výstavě sejdou ve čtvrtek

Celý program výstavy zahrnuje přehlídky pečlivě vybraných plemenných zvířat – první den výstavy bude určitě zajímat chovatele prasat, neboť po slavnostním zahájení a předání cen vyhodnoceným exponátům zemědělské techniky bude následovat přehlídka prasat s odborným komentářem. Letos budou poprvé předváděna plemenná prasata v nové kryté hale „G“.  Předváděcí  (vedle pavilonu „P“) bude patřit zájemcům o chov prasat v pátek (od 11 do 12 hodin) a v sobotu (od 13.30 do 14.30).

Expozice prasat na národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově má již tradičně své místo. Celkově se bude prezentovat 110 ks plemenných a chovných prasat. Celá expozice prasat je koncipována tak, aby prezentovala současnou úroveň genofondu národního hybridizačního programu. Prezentovaný program snese ta nejpřísnější srovnání se zahraničními programy a z pohledu uživatele – chovatele je plně konkurenceschopný.

Neoddělitelně ke každé výstavě patří taktéž patří udílení cen. Za všechny ceny jmenujme alespoň cenu pro absolutního šampióna výstavy. Tato cena je taktéž finančně dotována Svazem chovatelů prasat Čech a Moravy. Předvádění jednotlivých kolekcí zvířat a jejich ocenění proběhne již první den výstavy, který je zároveň hlavním dnem chovatelů prasat.

Kvalitní genofond se dnes neobejde bez poradenského servisu, proto se můžete na výstavě obrátit na odborné pracovníky firmy Genoservis v pavilonu „P“.

Odpolední čtvrteční program pak bude na hale „G“ patřit chovatelům ovcí, koz a koní.

 

Pátek patří příznivcům holštýnského skotu z celé Evropy

Druhý den výstavy se uskuteční již zmíněný národní holštýnský šampionát. Začátek předvádění je stanoven na 10 hodin, hodnotit bude pan John Gribbon, bonitér z Velké Británie. Šampiónka holštýnského skotu bude vyhlášena po ukončení předvádění – ve 14.30 hodin a v průběhu hodnocení bude chovatelům holštýnského skotu předáno celkem 13 cen.

Výjimečnost této události bude podtržena návštěvou účastníků 26. evropské holštýnské a redholštýnské konference. Organizátoři konference – v čele se Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR – po skončení šampionátu pojedou navštívit farmu jednoho z významných chovatelů holštýnského skotu ZERAS a.s., Radostín nad Oslavou.

Po holštýnském šampionátu bude od 14.30 hodin do 16 hodin následovat předvádění a hodnocení českého strakatého skotu, bonitovat bude rakouský bonitér Rudi Stockinger.

Počty zvířat v expozici dojného skotu jsou obdobné jako v minulých ročnících – předpokládá se asi 80 krav a 50 jalovic holštýnského skotu a asi 45 ks českého strakatého skotu.

 

Na malém předvadišti (MP – vedle haly „P“) bude od 11 hodin probíhat předvádění prasat, poté bude následovat předvedení ovcí a koz a odpoledne bude na MP završeno ukázkou střiže ovcí a předení vlny, tombolou a diskusí s chovateli.

 

Víkend ve znamení především masného skotu, ovcí a koz a koní

V sobotu po zahájení výstavy bude na hale „G“ probíhat předvedení a hodnocení masného skotu. Expozice masného skotu bude umístěna jako minule – na volné ploše vedle haly „G“ – a bude zahrnovat asi 120 ks skotu s důrazem na plemeno charolais, masný simentál a piemontese.

Po masném skotu pak na hale „G“ bude předveden oceněný holštýnský a český strakatý skot.

Na malém předvadišti bude probíhat od 10.30 hod. hodnocení plemenných beranů a aukce. V průběhu předvádění proběhne také předání cen vyhodnoceným chovatelům ovcí a koz. Poté na hodinku shlédneme ještě předvádění prasat.

Expozice ovcí a koz bude opět umístěna v pavilonu „P“ a bude zahrnovat kolem 100 ks všech plemen ovcí a koz, zastoupených v ČR. Kolekci plemen doplní další ovčácké akce – hodnocení plemenných beranů, ukázky střiže a předení vlny. Návštěvníci výstavy budou mít také možnost ochutnat jehněčí maso, sýry a další mléčné výrobky z ovčího a kozího mléka a shlédnout produkty z ovčí vlny a kůží.  

 

Neděle sice zahájí hodinovou přehlídkou oceněného holštýnského a českého strakatého skotu, po ní ale bude celý program věnován koním. Nejdříve v hale „G“ proběhne předvádění a hodnocení koní s odborným komentářem a následovat bude sportovní program koní na volné ploše u haly „G“, který potrvá až do odpoledních hodin. Expozice koní bude zahrnovat kolem 40 zvířat, převážné zastoupení bude mít moravský teplokrevník.

Kromě výše jmenovaných hospodářských zvířat se na výstavě také představí rozsáhlá expozice drobnochovatelů, která bude tentokrát zahrnovat více vystavovatelů i druhů, což bude znamenat vyšší pestrost i rozmanitost barevných rázů.

 

Expozice zemědělské techniky

Taktéž zemědělská technika bude zde již tradičně mít své zastoupení – výstavní plocha expozice zemědělské techniky stoupla během posledních šesti let o 100 % a zájem vystavovatelů je obrovský – nejen v ČR! Vystavovatelé zde budou zastupovat významné výrobce zemědělské techniky z Německa, Dánska, Nizozemí, Francie, Itálie, Finska, Švédska, USA, Slovinska, Chorvatska a Polska.

Celkem bude více jak 80 vystavovatelů zemědělské techniky zaujímat plochu přes 4300 m2 a bude zahrnovat pavilon „S“ (zejména krmiva, veterinární přípravky a částečně technologii pro chov hospodářských zvířat), volné plochy A, B1 a B2 (zemědělská technika). V pavilonu A se zúčastní velkou expozicí také Ministerstvo zemědělství ČR. K vidění bude také široká nabídka služeb pro zemědělce.

BVV zorganizuje tak jako v předešlých letech ocenění nejlepšího exponátu zemědělské techniky a krmiv – „ZLATÝ PŘEROV“.

 Kategorie soutěže:

1/ stroje a zařízení pro živočišnou výrobu

2/ krmiva a krmné směsi

3/ stroje a zařízení pro rostlinnou výrobu

Bude se jednat o exponáty s největším přínosem pro praxi v kategoriích stroje a zařízení pro živočišnou výrobu, krmiva a krmné směsi a stroje a zařízení pro rostlinnou výrobu. Kritéria hodnocení exponátů jsou kromě již zmíněného přínosu pro praxi také přednost řešení výrobku a zajištění servisní a prodejní sítě a srovnání s obdobnými výrobky na evropském trhu. Ocenění budou vítězům předána ve čtvrtek 19. 5. v kryté hale, po slavnostním zahájení.

 

Podrobné údaje o propozicích k ocenění „ZLATÝ PŘEROV“, informace o vystavovaných exponátech, stejně tak jako další aktuální informace k výstavě naleznete na adrese www.genoservis.cz.

 

Doprovodný program

Odborný doprovodný program může mezi jinými reprezentovat např. již 6. mezinárodní konference doktorandů a studentů na téma „Genetika a šlechtění zvířat“, pořádaná ve čtvrtek na Střední zemědělské škole v Přerově  pod patronací Komise genetiky a šlechtění ČAZV a Ústavem genetiky MZLU v Brně. Semináře chystá také Agrární komora Olomouckého kraje a ČSCHMS. V průběhu výstavy bude možnost v areálu výstaviště navštívit laboratoř pro rozbor krmiv pomocí NIR spektroskopie.

V rámci doprovodného programu bude dále na výstavišti ukázka ovládání pasteveckých psů, která bude probíhat po všechny čtyři dny konání výstavy. Také již výše zmíněný sportovní program koní na venkovní ploše (vedle kryté haly) bude jistě velice atraktivní.

Pro soutěživé bude připravena oblíbená „MISS SYMPATIE“ o nejsympatičtější dojnici výstavy. Pro děti (ale nejen pro ně) budou na malém předvadišti připraveny zajímavé soutěžní hry.

 

 

Hlavním organizátorem výstavy jsou akciová společnost Genoservis, která zajišťuje vystavení a předvádění hospodářských zvířat, a akciová společnost Veletrhy Brno, jež zajišťuje zemědělskou techniku. Akce se koná za podpory Ministerstva zemědělství České republiky. Spolupořadatelé jsou Agrární komora ČR, Českomoravská společnost chovatelů s. r. o., Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR a další chovatelské svazy, sdružení a zemědělské organizace.

První tři dny (čtvrtek až sobota) bude výstaviště pro návštěvníky otevřeno od 9 do 17 hodin, v neděli od 9 do 16 hodin. Cena vstupenky je 60 Kč, zlevněná pro děti, důchodce a studenty 30 Kč.

 

Lenka Kahánková, Genoservis, 12. 4. 2005