Bezpečnost potravin

Vyšší konzumace ryb působí příznivě na zdraví srdce

Vydáno: 25. 8. 2006
Autor: berankova1

Konzumace mořských ryb má, diky obsahu n-3 mastných kyselin, příznivé účinky na elektrický systém srdce.

Konzumace mořských ryb má, diky obsahu n-3 mastných kyselin, příznivé účinky na elektrický systém srdce.

Výzkumníci z Harvard Medical School v Bostonu zjistili, že konzumace pečeného nebo grilovaného tuňáka či jiných ryb má pravděpodobně příznivé účinky na elektrický systém srdce, a napomáhá tak v prevenci nepravidelností srdečního rytmu (arytmií). V předchozích výzkumech bylo konstatováno, že konzumace ryb je spojena se sníženým rizikem náhlého úmrtí a nepravidelné srdeční činnosti, mechanismus tohoto působení ale nebyl zcela objasněn, ačkoliv animální studie naznačily, že rybí olej ovlivňuje elektrický systém srdce. Pro ověření této hypotézy byla autory analyzována data 5 096 pacientů, účastníků studie kardiovaskulárního zdraví z let 1989–1990. Všichni participanti byli ve věku 65 let a starší. Souvislost konzumace ryb a rybího oleje byla sledována za pomoci příslušných elektrokardiogramů. Konzumace tuňáka a dalších pečených a grilovaných ryb minimálně jednou týdně byla spojena s nižší srdeční rychlostí (méně o 3,2 úderu za minutu), pomalejším atrioventrikulárním vedením a podstatně nižší pravděpodobností prolongované ventrikulární depolarizace v porovnání s těmi, kteří jedli ryby méně než jednou za měsíc. Konzumace ryb nebyla ve spojitosti s ventrikulárním vedením. Příjem ryb více než pětkrát za týden byl spojen s rovnoměrným zdravějším srdečním rytmem. K podobným závěrům dospěli výzkumníci i v případě konzumace n-3 mastných kyselin z mořských ryb. Předpokládají proto, že příznivé účinky na srdce jsou spojeny především s n-3 mastnými kyselinami. Obecně bylo konstatováno, že konzumace ryb je u člověka ve spojení s elektrofyziologií, včetně srdečního rytmu, atrioventrikulárního vedení a ventrikulární depolarizace, s potenciálními implikacemi pro riziko arytmie. Studie byla zveřejněna v časopisu American College of Cardiology a tiskové zprávě Reuters Health.    

http://www.rssl.com/OurServices/FoodENews/Newsletter.aspx?ENewsletterID=167#1   


Článek : 50670 ; Vydáno : 24.8. 2006
– Zdroj: Agronavigátor ; Autor : Ing. Olga Kopáčová