Bezpečnost potravin

Vyšší cena za jalovice

Vydáno: 10. 9. 2006
Autor:

Na výši prodejní ceny jalovic mají vliv mléčná užitkovost, exteriér, rodiče, věk při prvním otelení a doba prodeje.

Jakými parametry musejí disponovat jalovice, aby při aukci chovatel dosáhl co nejvyšší prodejní ceny? K zodpovězení této otázky přispěl svojí diplomovou prací Sven Schierenbeck z University v Göttingenu. Do analýzy byly zařazeny výsledky prodeje celkem 1 634 otelených jalovic, které dosáhly průměrné realizační ceny vyšší než 1 180 EUR na 6 aukcích.   
Následující parametry měly největší vliv na prodejní cenu:
  • Mléčná užitkovost vyšší než 30 kg: cena jalovic, u kterých byl zkušební nádoj vyšší než 36 kg byla o 148 EUR vyšší než cena průměrná.
  • Dobrý exteriér: pro výslednou cenu byly rozhodující známky za utváření vemene, tělesné stavby a fundamentu. Jalovice, jejichž mléčné žlázy byly hodnoceny známkou 85 bodů a vyšší předčily v ceně jalovice, které obdržely hodnocení jen 77 bodů, o 227 EUR.
  • Nižší věková hranice při prvním otelení: jalovice, které se otelily ve věku 34 měsíců a později dosáhly při prodeji o 55 EUR nižší cenu v porovnání se zvířaty, která měla horší exteriér. Jalovice, u kterých první porod proběhl před uplynutím hranice 25 měsíců byly prodány o 20 EUR výhodněji v porovnání s průměrnou realizační cenou.
  • Časový okamžik prodeje: jalovice by měly být prodány nejpozději 6 až 8 týdnů po porodu, protože nejvyšší cena bývá dosažena u jalovic, které produkují mléko po dobu 4 až 6 týdnů po porodu.
  • Bez nedostatků v oblasti utváření mléčné žlázy a fundamentu: u jalovic s nedostatky v utváření vemene a u zvířat s nedostatky ve fundamentu jsou zájemci ochotni zaplatit o 151 resp. o 121 EUR méně.
  • Mléčná užitkovost matek: výše mléčné užitkovosti matek hraje roli pouze v případě, že nejsou jalovice zapojeny do kontroly mléčné užitkovosti. S každým navýšením mléčné užitkovosti matek o 1000 kg bylo spjato zvýšení prodejní ceny jalovic o částku 9,50 EUR.
  • Dcery býků, zapojených do umělé inseminace: dcery býků zařazených do propařovacích plánů dosahovaly v průměru o 80 EUR vyšší realizační cenu. Plemenná hodnota jejich otců však na výši prodejní ceny neměla žádný vliv.