Bezpečnost potravin

Výsledky stanovení akrylamidu ve 30 vzorcích norských potravin

Vydáno: 30. 10. 2002
Autor:

bezpečnost potravin, chléb, křupavý chléb, různé typy bramborových výrobků

Získané výsledky pouze naznačují hladiny akrylamidu v některých výrobcích, které byly odebrány z obchodů ve městě Oslo v době provádění analýzy. Norský Úřad pro kontrolu potravin poznamenává, že na základě zvolených vzorků potravin si nelze udělat úplný obrázek o hladině akrylamidu v těchto skupinách potravin. Získané výsledky nejsou dostatečné pro statistické vyhodnocení. Rovněž analýzy ve Švédsku a Velké Británii ukazují, že obsah akrylamidu stanovený u stejného typu výrobku se značně mění.

Přehled o obsahu akrylamidu ve 30 vzorcích norských potravin (µg/kg)
Chléb: 12, 41, 21, 33, 12, 20, 28
Křupavý chléb: 410, 93, 1500, 310
Snídaňové cereálie: 170
Biskvity: 760, 740
Bramborové pečivo (Potato cakes): 220, 230, 61
Smažené hranolky: 490, 480, 370, 330
Bramborové lupínky: 1500, 1300, 1400, 2000, 1000, 670
Bramborová kaše:
Bramborové snacky: 970, 200

Ke stanovení byla použita analytická metoda LC-MS-MS (kapalinová chromatografie ve spojení s dvoukrokovou hmotnostní spektrometrií), k potvrzení výsledků byly vzorky analyzovány GC-MS (plynovou chromatografií-hmotnostní spektrometrií).
Laboratoř provádějící stanovení akrylamidu byla akreditována pro analýzu akrylamidu v potravinách národním akreditačním úřadem SWEDAC. V závislosti na matrici byl limit kvantitativního stanovení v rozmezí 10–30 µg/kg. Laboratoř uvádí, že standardní odchylka byla 10 %, avšak podle hladiny detekce může činit u výrobků s nízkým obsahem akrylamidu až 50 %.

www.snt.no