Bezpečnost potravin

Výsledky společného zkoušení povolených odrůd cukrovky

Vydáno: 15. 5. 2003
Autor:

Již deset let jsou odrůdy cukrovky testovány v rámci projektu Společného zkoušení registrovaných odrůd cukrovky. Podle názoru odborníků je systém zkoušení srovnatelný se státy EU a získané výsledky mají dostatečnou vypovídací schopnost.

Odrůdy nově registrované a zapsané ve Státní odrůdové knize jsou do pokusů zařazovány automaticky a každá odrůda je sledována min. 2 roky, pokud ji sama osivářská firma z pokusů neodvolá. Méně výkonné odrůdy jsou z dalšího sledování jsou ze základního sortimentu vyřazovány. Odrůdy jsou sledovány podle tzv. Indexu výkonnosti za poslední tři roky, který zohledňuje především kvalitativní znaky a matematicky znamená součet relativních hodnot výnosu kořene, cukernatosti, výtěžnosti a výnosu rafinády dělený čtyřmi. V r. bylo pro Společné zkoušení registrovaných odrůd založeno 11 maloparcelových pokusů na deseti vybraných lokalitách v řepařském a kukuřičném typu. Celkem bylo zkoušeno 41 odrůd.  
Výsledky pokusů jsou uvedeny v časopise
Listy cukrovarnické a řepařské 2003 119(1) 14–19
časopis je k dispozici ve studovně Knihovny ÚZPI