Bezpečnost potravin

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod za 2006

Vydáno: 6. 12. 2006
Autor:

Studie Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.

Přinášíme výsledky sledování kontaminace ryb z volných toků. Zjišťována byla koncentrace těžkých kovů (Hg, MeHg, Pb, Cd) a perzistentních organických polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB) ve svalovině ryb v řekách Labe a Morava a v ÚN Orlík.

Sledování kontaminace ryb ve volných vodách bude v příštím roce pokračovat ve větším rozsahu.

 

soubor kontaminace 2006: ZDE

soubor kontaminace přílohy : ZDE