Bezpečnost potravin

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod – 2009

Vydáno: 3. 2. 2010
Autor:

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod – 2009

V roce 2009 byly zjišťovány koncentrace toxických kovů (Hg, Pb, Cd), perzistentních organochlorových polutantů (POPs – PCB, DDT, HCH, HCB), ve svalovině indikátorových druhů ryb v lokalitách: údolní nádrž Dalešice, Vltava 20 – Kořensko, údolní nádrž Vranov, údolní nádrž Rozkoš, údolní nádrž Jesenice, údolní nádrž Větrov, Vltava 28 (P) – Vyšší Brod.

Jelikož se ryby z volných vod významně podílejí na celkové spotřebě ryb v ČR, je z hlediska naplňování strategie bezpečnosti potravin zapotřebí věnovat pozornost také kontrole zatížení ryb žijících ve volných vodách, přičemž by bylo vhodné zaměřit se na druhy preferované (konzumované) sportovními rybáři.

Cílem řešeného projektu je sledovat zatížení ryb žijících ve významných rybářských revírech ČR vybranými toxickými látkami a posuzovat případná hygienická rizika pro jejich konzumenty – sportovní rybáře. Tato studie navazuje na práce provedené v roce 2006, 2007, 2008.

Základním předpokladem pro hodnocení zdravotních rizik plynoucích z konzumace ryb ulovených sportovními rybáři je výběr reprezentativních druhů ryb pro danou lokalitu, tzn. výběr druhů a velikostních kategorií ryb nejčastěji ulovených a následně konzumovaných z dané lokality.

Kontaminace ryb z volných vod 2009.doc 

Příloha č.1-7 závěrečné zprávy – databaze 2009.xls