Bezpečnost potravin

Výsledky šetření SZPI v potravinářských provozech v 1. pololetí 2003

Vydáno: 3. 10. 2003
Autor:

Na základě průzkumu 1 169 provozoven podle hygienických požadavků vyhlášky 451/2002 vyhovělo s minimálními neshodami 50 % zatímco 6 % provozoven nevyhovělo.

SZPI během prvních 6 měsíců roku 2003 monitorovala míru splnění požadavků vyhlášky 451/2002 na hygienu potravinářských provozoven (s výjimkou provozoven zpracovávajících živočišné produkty), přičemž výsledkem jsou podklady pro analýzu dopadu vyhlášky na výrobce potravin. Šetření se provádělo i v provozovnách, které již byly hodnoceny v r. 2002, protože se změnily některé hodnocené ukazatele. Bylo posouzeno 1 169 provozoven (při 3 640 inspekcích), bylo posuzováno 76 znaků.
Výsledky
Proti hodnocení v r. 2002 jsou výsledky horší:
vyhovělo s minimálními neshodami – požadavky vyhlášky splněny min. z 85 % (A): 50,1 %
vyhovělo s menším počtem neshod – požadavky splněny min. z 63 % (B:) 43,8 %
nevyhovělo – s velkým počtem neshod (C:) 6,1 %
Beze zbytku vyhovělo požadavkům 20 provozoven (1, 71 %).
Nejvyšší míra neshod s požadavky vyhlášky byla zjištěna u znaků:
stěry s povrchů, umyvadla, měřidla, kalibrace, etalony, záchody, okna, stropy a stropní instalace, umístění měřidel, sanitační řády, vnitřní uspořádání a čistění obalů.
Nejnižší míru neshod s požadavky vyhlášky vykazovaly znaky:
pára, napojení na kanalizaci,osoby, zdravotní průkazy, užitková voda, oznámení registrace, potraviny na podlaze, osvětlení, pitná voda.
Dopady
Nová vyhláška se z hlediska investic dotýká každého výrobce potravin. Vážné problémy mají hlavně menší výrobci.
Monitoring podniků bude v dalším období pokračovat.
Kvalita potravin, 3, 2003, č. 3, s. 22–25