Bezpečnost potravin

Výsledky řecké studie zpochybňují dobu trvanlivosti některých druhů balených oliv

Vydáno: 11. 4. 2004
Autor:

Výsledky studie zaměřené na dobu trvanlivosti balených řeckých oliv ukázaly, že doba trvanlivosti (zachování nezměněné jakosti) je zejména u oliv balených v normální atmosféře do plastových sáčků mnohem kratší než deklarovaná.

Nejnovější výsledky šetření prováděného v Řecku, zaměřeného na jakost balených oliv, resp. odpovídající údaje o době trvanlivosti, zpochybnily tvrzení o době trvanlivosti u některých druhů oliv balených do plastových sáčků. Výzkum byl orientován na nepasterované a neupravené zelené olivy, balené v normální atmosféře, v modifikované atmosféře, ve slaném nálevu, a vakuově balené. Všechny vzorky byly skladovány při 20 °C po dobu 180 dní. Mikrobiologické a senzorické testy prokázaly, že olivy balené v normální atmosféře jsou pro spotřebitele neakceptovatelné již po mnohem kratší době než odpovídá vyznačené době trvanlivosti těchto výrobků. Žádné patogenní mikroorganismy nebyly sice ve vzorcích zjištěny, celková kvalita ale byla viditelně zhoršená. U řady výrobků tohoto typu je deklarována doba trvanlivosti od dvou do tří let, autoři výzkumu ale uvádějí, že s nezměněnou kvalitou mohou být skladovány po tuto dobu pouze olivy vakuově balené. Podle jejich názoru je trvanlivost oliv balených v normální atmosféře maximálně devět měsíců, u výrobků balených v modifikované atmosféře 15 měsíců a u vakuově balených oliv 23 měsíců. Studie byla publikována v časopisu Journal of the Science of Food and Agriculture. Podrobnější informace na internetové adrese