Bezpečnost potravin

Výsledky nutriční studie ve Francii

Vydáno: 24. 1. 2008
Autor:

Spotřeba soli klesla během 5 let o 5 %, energetický příjem u dětí se snížil o 10 %, u dospělých se nezměnil.

Do národní nutriční studie INCA2 prováděné Francouzským úřadem pro potraviny AFSSA bylo zapojeno více než 4 000 lidí od 3 do 79 let, kteří zaznamenávali veškerou spotřebu potravin během týdne a podávali informaci o svém stravovacím chování.
Změny ve spotřebě soli
Studie INCA2 následovala pět let po studii INCA1 z let 1998-1999, kdy se ukázalo, že existuje mnoho osob s velmi vysokou spotřebou soli, a sice přes 12 g/den. Při první studii bylo zjištěno 15,8 % mužů a 2,2 % žen s velmi vysokou spotřebou soli, ve druhé studii jen 10,5 % u mužů a 1,7 % u žen.
Podle výsledků nové studie se příjem soli u dospělých ve věku 18 až 79 let snížil o 5,2 %, z průměrných 8,1 na 7,7 g/den při stejném příjmu energie. Snížení je výraznější u mužů (o 6,6 %, tzn. z 9,3 na 8,6 g/den) než u žen (o 4 %, tzn. z 6,9 na 6,6 g/den). Snížení příjmu soli u mužů nebylo ovlivněno věkem, zatímco u žen bylo snížení u mladší kategorie (do 34 let) méně výrazné než u starší kategorie.
Tento pokles však nestačí. V r. 2002 úřad AFSSA stanovil cíl snížení příjmu soli o 20 %. K tomu by bylo zapotřebí i snížení soli ve výrobcích (chléb, masné výrobky, sýry, snacky, snídaňové cereálie).
 
Změny ve spotřebě potravin
Kromě údajů týkajících se soli studie ukázala, že se u osob mezi 18 – 79 roky snížila i spotřeba některých skupin potravin:
         mléčné výrobky u žen o 16 %, u mužů o 6 %,
         alkoholické nápoje u žen o 27 %, u mužů o 9 %,
         maso a vnitřnosti u žen o 16 %, u mužů o 3 %,
         sladkosti o u žen 22 %, u mužů o 27 %.
Stabilní zůstala spotřeba obilných výrobků, snacků, ryb a mořských produktů, a zeleniny (135 g/den u mužů, 141 g/den u žen.
O 16 % vzrostla spotřeba ovoce a o 30 % spotřeba mražených dezertů.
U dětí (3 – 14 let) se snížila spotřeba chleba a některého pečiva, mléčných a masných výrobků a sladkostí. Stabilní zůstala spotřeba ovoce, zeleniny, ryb a mořských produktů, vzrostla spotřeba tepelně upraveného ovoce.
Spotřeba ovoce u starší mládeže stoupla z 64 g/den na 71 g/den.
Energetický denní příjem dospělých zůstal stejný: 2474 kcal u mužů a 1923 kcal u žen.
Nezměnilo se příliš ani složení hlavních živin:
– u mužů 259 g sacharidů, 99 g tuku, 99 g bílkovin,
– u žen 207 g sacharidů, 82 g tuku, 76 g bílkovin.
Příjem tuku je průměrně 38,5 % z energetického příjmu.
Příjem vlákniny mírně stoupl: u mužů na 18,8 g/den, u žen na 16,4 g/den.
Energetický příjem u dětí 3–14 let se snížil o 10 %. U dětí ve věku 11-14 let byl denní příjem 1900 kcal, u dětí 3-10 let 1650 kcal, u mládeže 15–17 let 1920 kcal. U starších děvčat došlo ke snížení příjmu tuků a bílkovin ve prospěch sacharidů.
Příští monitoring spotřeby potravin
Během sledování spotřeby v r 2008 se AFSSA zaměří na:
         dopolední svačiny (frekvence, složení)
         školní obědy (frekvence, složení)
         souvislost mezi socio-demografickými faktory a spotřebou potravin
         souvislost mezi socio-demografickými faktory a nadváhou/obezitou a fyzickou aktivitou
         příjem suplementů
         spotřebu potravin s nutričním značením.