Bezpečnost potravin

Výsledky kontroly vín a masných výrobků v ČR

Vydáno: 10. 2. 2005
Autor:

V prosinci 2004 byly zveřejněny výsledky kontroly SZPI provedené u levných stolních vín a masných výrobků. Výrobky byly zdravotně nezávadné, ale u řady z nich bylo zjištěno nesprávné označení nebo nevyhovující jakostní parametry.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI = CAFIA = Czech Agricultural and Food Inspection Authority) provedla kontrolu zdravotní nezávadnosti, jakosti, správného označování a dodržování předepsané výrobní technologie u nejlevnějších stolních vín, která jsou prodávána v plastových obalech nebo krabicích. 
Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel využili odborníci SZPI poprvé pro vyhodnocení kontroly vína metodu nukleární magnetické rezonance (NMR), která umožňuje prokázat botanický původ lihu obsaženého ve víně, a zjistit tak, zda bylo víno skutečně vyrobeno povolenými postupy. Lze tak prokázat, zda bylo použito doslazování řepným cukrem nebo byl do vína přidán jiný alkohol nebo došlo ke zmnožení vína přidáním tzv. druháku nebo kvasničáku. Všechny tyto praktiky jsou nepovolené a takový nápoj nesmí být označen jako víno.
Ze 17 zkoušených vzorků různých stolních vín vyhověly všem zjišťovaným parametrům pouze tři z nich (necelých 18 %). Deset vzorků nevyhovělo senzoricky, protože vykazovaly choroby a vady, které zhoršují jakost vína, sedm vzorků bylo klamavě označených, protože byly vyrobeny nepovolenými technologickými postupy, dalších sedm vzorků bylo klamavě značených, protože byla uvedena neodpovídající země původu a v šesti případech ze senzorických zkoušek vyplynulo, že víno nebylo vyrobeno z hroznů vinné révy. U většiny vzorků inspektoři zjistili souběžně více  nedostatků. Žádné z vín nebylo zdravotně závadné.
Na základě zkušeností z předchozích kontrol a průběžného screeningu v terénu inspektoři SZPI vytipovali  36 vzorků masných výrobků (včetně konzerv), které odebrali v obchodech. U 20 vzorků (tj. 55,5 %) bylo zjištěno, že výrobci porušili předpisy, a to v některých případech i ve více parametrech. Analýzy prokázaly, že 12 vzorků obsahovalo nepovolenou drůbeží svalovinu, 6 vzorků mělo nižší podíl čisté svalové bílkoviny, 4 vzorky vykazovaly nižší obsah masa než předepisuje limit, 1 vzorek obsahoval neodpovídající množství tuku a 2 vzorky mají neodpovídající aktivitu vody. Ve všech těchto případech se výrobci dopustili klamání spotřebitele. Inspektoři zakázali další uvádění nevyhovujících výrobků do oběhu a kontrolovaným obchodům uložili ve správním řízení pokuty. SZPI předala všechny výsledky kontroly Státní veterinární správě k došetření přímo u výrobců.

Tisková zpráva SZPI z 3. 12. 2004
EU Food Law, 2004, č. 192, s. 7
Tisková zpráva SZPI z 9. 12. 2004
EU Food Law, 2004, č. 193, s. 8