Bezpečnost potravin

Výsledky kontroly velikonočních barvených vajec

Vydáno: 22. 4. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 21.4.2010.

Koleda pod veterinárním dohledem byla OK
Mimořádná veterinární kontrola velikonočních barvených vajec dopadla dobře. Od 23. 3. do 9. 4. probíhala cílená kontrolní akce zaměřená na barvená vejce uváděná na náš trh. Kontroly probíhaly v místech určení, a to i zásilek z jiných členských států EU, a v českých podnicích pro zpracování vajec.

V loňském roce byly při obdobné akci zjištěny závady ve značení barvených vajec původem z Německa, letos se problém neopakoval, všechny kontroly zásilek z Německa byly v absolutním pořádku. Díky soustavným průběžným rutinním veterinárním kontrolám se situace stále lepší, a tato cílená kontrola je toho i důkazem.

Letošní velikonoční kontrolní akce byla zaměřena na označování obalů, zejména na datum minimální trvanlivosti, identifikační označení, použitá barviva, název nebo obchodní označení výrobku a na čitelnost označení. Všechny požadavky dané veterinární legislativou byly splněny. Výrobci i obchodníci si dobře uvědomují, že zákazníci dobře vědí o svých právech na odpovídající informace a jsou s nimi již poměrně dobře obeznámeni.

S podobnými mimořádnými akcemi, kromě rutinních kontrol, počítáme i do budoucna.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR