Bezpečnost potravin

Výskyt vybraných nemocí z potravin v ČR

Vydáno: 25. 3. 2009
Autor:

Počet hlášených případů salmonelózy, kampylobakteriózy a listeriózy v ČR v letech 1998–2007.

NRL pro analýzu epidemiologických dat SZÚ uveřejnila přehled vybraných hlášených infekcí v ČR v letech 1998–2006. Údaje z databáze EPIDAT byly porovnány s rokem 2007.
V tabulce jsou uvedeny údaje o hlášených případech výskytu onemocnění způsobených třemi patogeny z tzv. velké čtyřky (Listeria, Salmonella, Campylobacter, patogenní Escherichia coli). Samostatné údaje pro patogenní E. coli v přehledu SZÚ nejsou.
 
Onemocnění
Salmonelóza
Kampylobakterióza
Listerióza
1998
42 190
8 757
12
1999
36 822
14 962
21
2000
31 413
20 142
17
2001
26 459
21 669
18
2002
25 086
18 476
12
2003
27 934
23 282
13
2004
31 080
28 359
11
2005
23 144
20 813
36
2006
17 502
22 838
48
2007
10 158
18 656
27
 
Zdroj: Zprávy epidemiologie a mikrobiologie 17, 2008, č. 1–2, s. 6
 
Související publikace vydávané Informačním centrem bezpečnosti potravin (ICBP):
 
Jolana Rambousková, Dana Hrnčířová:
Prevence onemocnění z potravin (2008)*
Josef Duben:
Kdo se bojí listerií (2007)
 

*) publikaci si lze objednat v tištěné formě, viz Publikace ICBP a další zdroje informací ÚZEI