Bezpečnost potravin

Výskyt, vlastnosti a projevy patogenů v potravinách

Vydáno: 21. 9. 2002
Autor:

Salmonella, Clostridium, Campylobakter, Bacillus, Listeria, E.coli, Yersinia, Shigella, toxikogenní plísně

V rámci přehledu metod konzervace potravin jsou v článku uvedeny tabulky uvádějící vlastnosti následujících patogenních mikroorganismů: Salmonella, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli (ETEC a EHEC), Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Shigella a toxikogenní plísně. Uvádí se zdroj kontaminace, potraviny, ve kterých se mohou vyskytovat, závažnost, infekční dávka, inkubační doba, symptomy a vlastnosti. Nejčastějším zdrojem kontaminace je zažívací trakt člověka a zvířat, nejnižší infekční dávka je v případě klostridia (0,2 μg toxinu), nejvyšší koncentraci soli snáší stafylokok (20 %), jako nejzávažnější se jeví kontaminace salmonelou, E. coli (EHEC), klostridiem a v případě citlivých některých jedinců kontaminace listeriemi.
Voldřich, M.: Metody konzervace potravin. Kvalita potravin, 2, 2002, č. 1, s. 22–25