Bezpečnost potravin

Výskyt salmonely ve vejcích

Vydáno: 3. 10. 2001
Autor:

Polsko, Velká Británie, USA, četnost onemocnění

Ve světě se ročně vyprodukuje 400 miliard vajec, z toho 8 miliard v Polsku. Ve čtyřiceti prodejnách v Olštýně bylo odebráno v období červen 1997 – prosinec 1998 celkem 1 200 vajec, ve kterých se vyšetřovala přítomnost salmonely. Zjistilo se, že salmonela nebyla přítomna na skořápkách ani uvnitř vajec. Z tohoto vyplývá, že výskyt salmonely ve vejcích v Polsku (Olštýně) je velmi nízký.
Uvádí se, že v USA je jedno vejce z 10 000 infikováno salmonelou, ve Velké Británii jedno z 15 000. Ve Velké Británii se konzumují až tři syrová vejce na osobu za týden. Pokud je infikováno jedno vejce z 15 000, pak jedna osoba ze 100 může zkonzumovat jedno infikované vejce za rok. Při počtu 64 milionů osob ve Velké Británii by přibližně 640 000 osob konzumovalo jedno vejce za rok kontaminované salmonelou. Počet případů otrav je však podstatně nižší.
Výzkumníci v USA a Velké Británii zjistili nízkou kontaminaci vajec i tehdy, pokud vejce pocházejí z chovů infikovaných salmonelou. Výsledky výzkumu ukazují, že jsou vejce pravděpodobně kontaminována salmonelou pouze periodicky, což vysvětluje tu skutečnost, že se při rutinním vyšetřování získá pozitivní výsledek jen zřídka.
I když v různých částech světa dochází k otraván z potravin po konzumaci vajec, dosud se málo výzkumu věnovalo kvantitativnímu stanovení salmonely v přirozeně kontaminovaných vejcích. Ve většině případů se uvádí nízká koncentrace: 1–10 buněk v jednom vejci, a to i při pokojové teplotě po dobu skladování 7 dní. Vzniká tak otázka, proč vejce, která jsou kontaminována zřídka a převážně v nízké koncentraci, jsou často příčinou otrav z potravin v Polsku i jiných zemích.
International Journal of Food Microbiology, 64, 2001, č. 1–2, s. 189–191