Bezpečnost potravin

Výskyt salmonely v Norsku má pravděpodobně původ v rukolovém salátu

Vydáno: 4. 12. 2004
Autor:

Infekce způsobená Salmonella thompson, zjištěná v Norsku pravděpodobně pochází z konzumace rukolového salátu

Norské zdravotní orgány vydaly zprávu o výskytu infekce způsobené Salmonella thompson, která se objevila v souvislosti s konzumací importovaného rukolového (roketového) salátu. (Roketa setá /Eruca sativa/, italsky rukola, je součástí nejrůznějších zeleninových salátů a pomazánek nebo ozdobou antipast. Její neobvyklá, ostrá chuť a specifická vůně vynikne i ve zcela jednoduché úpravě.) S. thompson je v Norsku velmi zřídka se vyskytující serovar, zaznamenávaný v několika málo případech ročně, obvykle v souvislosti s cestami do ciziny. Výzkum původu infekce ukázal, že osoby, u nichž se projevila infekce, žijí ve velkých městech a převážná většina z nich před projevením se symptomů jedla rukolový salát nebo hotový míchaný salát obsahující rukolu. Norský Úřad pro kontrolu potravin pokračuje ve vyšetřování a snaží se získat vzorky podezřelých salátů. Prostřednictvím evropského Systému rychlého varování (RASFF) vydal norský Úřad varování, protože předpokládá, že výskyt S. thompson může nabýt mezinárodních rozměrů, vzhledem k tomu, že většina rukoly konzumované v Norsku je importovaná.  Více informací na adrese  
 

http://www.foodsafetytoday.com