Bezpečnost potravin

Výskyt salmonely rezistentní vůči antibiotikům spojován se salátem

Vydáno: 13. 3. 2005
Autor:

Britský úřad pro ochranu zdraví zaznamenal zvýšený výskyt infekcí způsobených patogenní bakterií Salmonella typhimurium DT104, rezistentní vůči širokému spektru antibiotik, jejímž zdrojem je s největší pravděpodobností ledový salát.

Britský úřad pro ochranu zdraví (HPA) zahájil šetření výskytu patogenní bakterie Salmonella typhimurium DT104, rezistentní vůči širokému spektru antibiotik. Během ledna a února 2005 byl ve Velké Británii v porovnání se stejným obdobím předchozího roku registrován zvýšený počet případů infekce S. typhimurium DT104 (96 případů v roce 2005, resp. 30 v roce 2004). Výskyt byl zaznamenán v Anglii, Skotsku a Walesu. Epidemiologické studie vypracované HPA naznačují, že nejpravděpodobnějším zdrojem infekce jsou saláty, konzumované jak v domácnostech, tak i v podnicích veřejného stravování. Další analýza získaných dat upřesnila, že nejčastěji se jednalo o ledový salát, konzumovaný mimo domov. V posledních letech bylo zaznamenáno v Británii několik případů infekce salmonelou ve spojení s konzumací salátu. V roce 2004 to bylo kupř. v Newportu, kde zdrojem infekce byl salát z prodejen rychlého občerstvení, v roce 2000 byl jako zdroj nákazy patogenem S. typhimurium DT104, rezistentním vůči antibiotikům, identifikován salát a výrobky se salátem konzumované rovněž mimo domov.

http://www.foodsafetytoday.com