Bezpečnost potravin

Výskyt salmonelózy v Anglii pravděpodobně spojen s nizozemskými vejci

Vydáno: 21. 10. 2005
Autor:

V severovýchodní Anglii byl v období mezi dubnem a červencem 2005 zaznamenán výskyt infekce způsobené Salmonella enteritidis, pravděpodobně spojený s vejci dovezenými z Nizozemí.

Sedm ohnisek výskytu infekce způsobené Salmonella enteritidis v severovýchodní části Anglie, která byla zaznamenána v období mezi dubnem a červencem 2005, bylo pravděpodobně spojeno s vejci dovezenými z Nizozemí. Během této doby onemocnělo minimálně 68 osob, z nichž u 42 byl potvrzena přítomnost S. enteritidis PT6. Šetřením bylo zjištěno, že příčinou byla v šesti případech křížová kontaminace ze skořápek syrových vajec, zbývající onemocnění byla následkem konzumace pokrmů obsahujících vejce. Zdrojem byla vejce pocházející od jediného dodavatele v severovýchodní Anglii, který je dovezl z Nizozemí. Analýza vajec od britského dodavatele, provedená v srpnu 2005, prokázala přítomnost S. enteritidis PT6 v řadě vzorků (zahrnujících různé šarže vajec). Pozitivní vzorky obsahovaly vejce dovezená z Nizozemí. Více informací na adrese  

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality