Bezpečnost potravin

Výskyt patogenů v evropských rybách

Vydáno: 2. 2. 2002
Autor:

studie v rámci projektu Evropské unie: Zvyšování bezpečnosti a kvality celých čerstvých ryb

Čerstvé ryby z Francie, Velké Británie a Portugalska se vyšetřovaly z hlediska výskytu patogenů Aeromonas hydrophila, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Vibrio parahaemolyticus a Yersinia enterocolitica, zatímco ryby z Řecka na výskyt A. hydrophila, Cl. botulinum a V. parahaemolyticus. Přítomnost Cl. botulinum a Salmonella spp. nebyla zjištěna v žádném z vyšetřovaných vzorků. L. monocytogenes byl zjištěn u pstruha a Y. enterocolitica u lososa i pstruha ve Velké Británii, ale v žádném vzorku z Francie nebo Portugalska. A. hydrophila byl stanoven ve vzorcích ze všech lokalit, celkem se vyskytoval ve 40 %, zatímco V. parahaemolyticus byl stanoven ve vzorcích z Portugalska (35 %) a Řecka (14 %), ale ne ve vzorcích z Velké Británie nebo Francie.
Uvedená práce byla financována z prostředků Evropské unie (AIR2 CT94 1496) v rámci projektu Zvyšování bezpečnosti a kvality celých čerstvých ryb.
Food Control, 12, 2001, č. 2, s. 67–71