Bezpečnost potravin

Výskyt Escherichia coli O157:H7 u skotu

Vydáno: 17. 4. 2003
Autor:

lokalizace Escherichia coli O157  ve střevu skotu; vyloučení  bakterie z potravního řetězce

Určení přesného místa nejvyšší koncentrace  E. coli O157  ve střevu skotu významně přispěje k vyloučení  bakterie z potravního řetězce. Podrobnější článek je uveden na stránkách ÚZPI -Zemědělské aktuality