Bezpečnost potravin

Výskyt dusičnanů v hlávkovém salátu a špenátu

Vydáno: 8. 10. 2005
Autor:

Ve Velké Británii nevyhovělo limitům EU na obsah dusičnanů 10 % vzorků salátu a 13 % vzorků špenátu.

Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA) publikoval výsledky monitoringu zaměřeného na obsah dusičnanů v hlávkovém salátu a špenátu. Vzorky byly odebírány během roku 2004, celkem se analyzovalo 118 vzorků salátu, z toho 41 vzorků byl ledový salát a 40 vzorků špenátu.

Dvanáct vzorků salátu (10 %) a 5 vzorků špenátu (13 %) nevyhovělo limitům EU. Velká Británie však má v současné době výjimku z těchto limitů. FSA uvádí, že obsah dusičnanů v salátu a špenátu pěstovaném ve Velké Británii nepředstavuje pro spotřebitele nebezpečí. Odhady příjmu dusičnanů ukazují, že dokonce vyšší hladiny dusičnanů v salátu a špenátu by nevedly u spotřebitelů k překročení akceptovatelného denního příjmu (ADI, tj. 3,7 mg na kg tělesné hmotnosti za den) a to ani u těch, kteří konzumují velké množství těchto druhů zeleniny.

 

Příloha : Monitoring dusičnanů ve Velké Británii [pdf ; 40850 bytů]

 

FSA