Bezpečnost potravin

Výskyt alimentárních onemocnění v České republice v letech 2000-2003

Vydáno: 27. 2. 2004
Autor:

Počet vybraných hlášených alimentárních infekcí a intoxikací v České republice v letech 2000-2003.

Z údajů z níže uvedené tabulky je zřejmé, že počet případů salmonelózy se za poslední čtyři roky významně snížil, naopak vzrostl počet případů kampylobakteriózy a alimentárních infekcí vyvolaných viry.

Tabulka: Výskyt vybraných hlášených alimentárních infekcí a intoxikací v České republice v letech 2000-2003

DG Název onemocnění 2000 2001 2002 2003
A02 Salmonelózy 40233 33594 27964 26899
A03 Shigelóza 548 354 286 381
A04 Jiné bakt. střevní infekce 2196 2051 2622 2353
A04.5 Kampylobakterióza 16916 21653 23206 20063
A05 Jiné bakteriální intoxikace 1091 686 266 61
A08 Virové střevní infekce 1197 1166 2381 2099
A09 Gastroenteritida vs. infekční 1323 1311 1384 1627

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie SZU Praha, 13, 2004, č. 1, s. 19.