Bezpečnost potravin

Výskyt 3-MCPD v chlebové kůrce a různých skupinách potravin

Vydáno: 25. 7. 2003
Autor:

Většina analyzovaných produktů (68 %) obsahuje méně než 50 μg/kg 3-MPCD, jen 17 % vzorků obsahuje 100 až 400 μg/kg. Největší množství byla zjištěna v chlebové kůrce, v asijských ochucovadlech a také v doma připravovaných chlebových topinkách.

Vznik a výskyt 3-MCPD
Kontaminant 3-chloro-propan-1,2-diol (3-MCPD), který může být příčinou nemocí z potravin a který se podobně jako akrylamid vytváří při zpracování potravin, byl v minulých létech poprvé zjištěn v sojových omáčkách a ochucovadlech vyráběných kyselou hydrolýzou. Během tohoto procesu se lipidové zbytky hydrolyzují a většina glycerolu reaguje s chloridem z HCl za vzniku chlorpropanolu.
Na rozdíl od toho fermentovaná sojová omáčka neobsahuje chloropropanoly. Kromě toho nyní existuje řada patentů, jak tyto látky ze sojové omáčky odstranit, a tak se obsah 3-MCPD stále snižuje.
Podle výzkumníků z Velké Británie se 3-MPCD nevyskytují jen v hydrolyzovaných rostlinných bílkovinách a sojových omáčkách, ale i v řadě jiných potravin (slad, cereálie, chlebová kůrka, mléčné výrobky a maso).
Toxický účinek a maximální množství
Toxikologické studie ukázaly, že 3-MCPD působí u myší karcinogenně a ve vysokých dávkách vyvolává neplodnost. Genotoxická aktivita in-vitro však nebyla potvrzena in-vivo. Vědecký výbor pro potraviny (SCF) stanovil hladinu maximálního denního tolerovatelného příjmu (TDI) na 2 μg 3-MPCD/kg tělesné hmotnosti. V rámci EU je stanoveno maximální množství v hydrolyzované rostlinné bílkovině nebo v sójové omáčce 20 μg/kg (50 μg/kg sušiny). Členské státy byly vyzvány, aby provedly průzkum dalších potravin.
Průzkum v Německu
Při pokusech v Chemickém a veterinárním ústavu ve Stuttgartu v r. 2002 byl 3-MCPD stanovován ve 143 vzorcích potravin a byl zjištěn v pekařských výrobcích, pikantních snacích, sladových výrobcích a ochucovacích prostředcích. Většina analyzovaných produktů (68 %) obsahuje méně než 50 μg/kg 3-MPCD, 18 % vzorků obsahuje 50 až 100 μg/kg a 17 % vzorků obsahuje 100 až 400 μg/kg. Největší množství byla zjištěna v chlebové kůrce a v asijských ochucovadlech a také v doma připravovaných chlebových topinkách. Byla zjištěna závislost mezi barvou chlebové kůrky a mírou opečení topinek a obsahem 3-MCPD (až přes 500 μg/kg).
Dříve publikovanoku informaci o 3-MPCD najdete
zde.
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 99, 2003, č. 7, s. 280–285